Mødedato: 25-09-2014

Triton Funds’ erhvervelse af Scandinavian Business Seating Holding AS

Resumé

Sagen vedrører Triton Funds (igennem Spinnaker Norway AcquiCo AS) erhvervelse af Scandinavian Business Seating Holding AS (”SBS”). Triton Funds er en kapitalfond, der er aktiv inden for investering i selskaber, der driver virksomhed inden for industrisektoren, business services og forbrugssektoren. Det primære geografiske område er Nordeuropa. SBS er aktiv inden for udvikling, produktion, salg og distribution af kontormøbler. SBS har primært aktiviteter i Vest- og Nordeuropa samt i Singapore, Shanghai og Australien. Kontorstole til kontorbrug udgør det største forretningsområde for SBS. Den anmeldte fusion består af to transaktioner, der er indbyrdes afhængige, som samlet udgør et skifte af kontrol af SBS og dets datterselskaber fra dets nuværende ejer, Spin International AB, til Triton Funds. Efter fusionens gennemførelse vil Triton Funds have indirekte enekontrol over SBS. Fusionen er godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant