Mødedato: 21-06-2006

Tulip Food Compagny

Resumé

Tulip Foods Company (herefter ”TFC”) havde anmodet KFST om at revurdere markedsafgrænsningen fra Danish Crown/SteffHoulberg-fusionen (2002). Her blev et særligt marked for dansk mærkevarepålæg identificeret, og Tulip blev anset for dominerende heri. Baggrunden for afgrænsningen af dette marked var bl.a., at forbrugerne havde en præference for pålæg produceret i Danmark af danske råvarer. Tulip fandt dog, at forholdene på markedet havde ændret sig væsentligt siden 2002, bl.a. således at forbrugerne ikke længere har klare præferencer for dansk kød i bestemte mærkevarer for pålæg. Markedet var derfor større end Danmark. KFST anerkendte, at de tilsendte oplysninger samt øvrige informationer indikerede, at forholdene på markedet havde ændret sig. Styrelsen var dog af ressourcemæssige årsager uvillige til at revurdere markedet for madvarepålæg af danske råvare og afviste anmodningen.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl § 11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Pålæg

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Mærkevarepålæg