Mødedato: 25-02-2004

Tulips aftale med Dansk Cater om eneforhandling

Resumé

Konkurrencestyrelsen traf i sagen afgørelse vedrørende en anmeldelse i henhold til konkurrencelovens kap. 2 og 3 fra Danish Crown/Tulip og Dansk Cater af et udkast til eneforhandlingsaftale for salg og distribution af pølser mv. af mærket Steff-Houlberg til cateringsektoren. Ved eneforhandlingsaftalen gav Tulip 8 datterselskaber til Dansk Cater eneret til at forhandle de af Tulip producerede cateringpølser og cateringgrill-produkter under varemærket SteffHoulberg til fast-food- og cateringbranchen i Danmark med undtagelse af Bornholm. Anmeldelsen blev vurderet særskilt for 2 markeder. Dels salg til pølsevogne, som geografisk måtte vurderes som værende dansk marked, og dels salg til den øvrige del af cateringsektoren (cafeteriaer, storkøkkener mv.), der udbød et bredere sortiment end pølsevognene. Aftaleudkastet kunne ikke meddeles en erklæring efter konkurrencelovens § 11, stk. 5 for så vidt angik salget til pølsevogne. Dette skyldes, at Tulip gennem bestemmelsen om eneret til Dansk Cater udelukkede andre grossister fra at forhandle Steff-Houlberg pølser for en periode på 3-4 år eller længere. Styrelsen meddelte samtidigt Tulip og Dansk Cater, at hvis bestemmelsen om eneforhandling i aftalens § 1.1 blev ophævet, ville der være grundlag for at meddele en erklæring efter konkurrencelovens § 9 for salget til pølsevogne.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Kødforædling

Samhandeler

Ikke angivet