Mødedato: 16-01-2013

Tydelig effekt i markederne – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen strategi 2013 – 2016

Resumé

Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi ”Tydelig effekt i markederne” var at skabe en klar ramme og retning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde i perioden 2013-16. Strategien beskrev de overordnede mål for KFSRs arbejde, for deres samspil med forbrugere, virksomheder og interessenter, for interne strukturer og processer samt for udvikling af styrelsens medarbejdere. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens arbejde tog afsæt i 4 overordnede strategiske mål:  Tydelig effekt i markederne, godt samspil med omverdenen, arbejde smartere og succesfulde medarbejdere i udvikling

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej