Mødedato: 22-05-2017

Tymphany Group’s erhvervelse af enekontrol over Bang & Olufsen s.r.o.

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Tymphany Acoustic Technology HK Limited og Bang & Olufsen, s.r.o. Transaktionen indebærer, at Tymphany Acoustic Technology HK Limited erhverver 100 pct. af kapitalandelene i Bang & Olufsen, s.r.o., hvorved Tymphany Acoustic opnår enekontrol over B&O s.r.o. Tymphany Acoustic er et datterselskab under den asiatiske koncern Tymphany Group, der selv er en OEM producent af audioprodukter. B&O s.r.o. er Bang & Olufsen-koncernens tjekkiske produktionsselskab, hvis eneste aktiv er en produktionsfacilitet i Tjekkiet, hvorfra Bang & Olufsen hidtil primært har produceret high end-forbruger-audioprodukter og audiokomponenter. B&O s.r.o. har hidtil alene solgt sine produkter til virksomheder i Bang & Olufsen-koncernen. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Audioprodukter

Samhandeler

Ikke relevant