Mødedato: 23-04-2008

Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet

Resumé

Matas A/S havde som vilkår i aftalerne med Matas enkeltebutikker indført forbud imod enkeltebutikkernes oprettelse af hjemmesider med internet handel. Et sådan forbud er af Kommissionen defineret som en alvorlig begrænsning af den friekonkurrence, hvorfor Konkurrencerådet fandt, at Matas A/S’ aftalevilkår stred imod konkurrencelovens § 6. Matas A/S valgte at fjerne vilkåret om forbud imod selvstændig internethandel, for istedet at indføre vilkår til kvaliteten af af disse hjemmesider. På den baggrund fandt Konkurrencerådet ikke anledning til at forfølge sagen yderligere.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Hudpleje

Samhandeler

Nej