Mødedato: 24-11-1999

Uddeling af gratis aviser i Århus Sporveje

Resumé

Aarhus Kommune bad Konkurrencestyrelsen om en vurdering af, hvorvidt det stred mod konkurrenceloven, at Aarhus Sporveje ved aftale ville tildele Morgenavisen Jyllands-Posten en eneret for en periode på mellem 6 og 12 måne-der til at stille sit blad gratis til rådighed for passagererne. Konkurrencestyrelsen meddelte, at der konkurrenceretlig kunne være en række betænkeligheder ved den påtænkte ordning. Konkurrencestyrelsen vurderede dog samtidig, at der ikke var problemer med en forsøgsord-ning af kortere varighed til vurdering af arran-gementet fordele og ulemper, idet det ikke ville indebære nogen mærkbar begrænsning af kon-kurrencen, så længe prøveperioden ikke over-steg 2 måneder og kunne begrundes objektivt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke angivet