Mødedato: 31-08-2005

Udvidet bekæmpelse af plasmacytose i Nordjylland

Resumé

Efter anmeldelse af et planlagt aftalekompleks fra 4 nordjyske minkfordercentraler, meddelte Konkurrencestyrelse, at aftalen var i konkurrencebegrænsende, hvorfor der ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, jf. KL § 9,, men grundet aftalekomplekset saglige og objektive hensyn, opfyldte den kravene for fritagelse efter KL § 8, stk. 1. Derudover mente styrelsen at parterne var kollektiv dominerende, men adfærden dog ikke udtryk for misbrug. Aftalekomplekset indeholdte et krav til fodercentralerne, om en forhøjelse af foderprisen, hvilket ville gå til en forsikring til minkarvelere ramt af plasmacytose. Endvidere indeholdte aftalen pligt til leveringsnægtelse overfor minkarvelere, som ikke ville lade deres farme undergå sanering. Konkurrencestyrelsen fandt dog, at der skulle oprettes en støttefond til minkarvelerne ved sanering. Opretholdt af Konkurrenceankenævn (12/4-06). Kendelse fra ankenævn om ikke opsættende virkning fra oktober 2005.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Landbrug (foder)

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

Fremstilling og salg af minkfoder