Mødedato: 27-11-2002

Undersøgelse af A/S Em. Z. Svitzers Priser

Resumé

På baggrund af en af egen drift iværksat undersøgelse fandt Konkurrencestyrelsen, at A/S Em. Z. Svitzer med sin pris- og rabatpolitik havde overtrådt KL § 11 i perioden september 1998 til februar 1999, da der var tale om predatory pricing. Svitzer gjorde gældende, at der var tale om et “meeting the competion-forsvar. Styrelsen fandt dog, at Svitzer med priser under de gennemsnitlige totale omkostninger ikke blot forsøgte at eliminere konkurrenten, men også forsøgte at rejse en adgangsbarriere på markedet. Svitzer afgav tilsagn på det pågældende produktmarked, herunder ikke at opkræve lavere priser end de gennemsnitlige variable omkostninger og indberette en række data til Konkurrencestyrelsen. Konkurrencerådet tiltrådte Svitzers tilsagn og tog sagen til efterretning.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Predatory pricing

Brancher

Havneydelser

Samhandeler

Ikke angivet