Mødedato: 22-12-2010

Undersøgelse af Energi E2’s prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i perioden 2. halvår 2003 til 2005

Resumé

På baggrund af en klage iværksatte KFST en undersøgelse af Energi E2’s adfærd i perioden fra 2. halvår 2003 til 2005. Undersøgelsen omfattede en vurdering af, om E2, på et marked hvor konkurrencen af en række grunde var begrænset, havde en strategi om – til skade for kunderne – at udnytte sin markedsposition til at styre markedet og forøge sin indtjening ved at indmelde urimeligt høje priser til Nord Pool, der var uden forbindelse til E2’s omkostninger, men i stedet lagde sig op ad den højeste engros elpris i nabolandene Sverige og Tyskland. Den samlede misbrugsanalyse byggede som udgangspunkt på de tests og analyser, der var anvendt i Elsam III. Dette omfattede en økonomisk test, der målte E2’s priser ift. omkostningerne ved elproduktion, og en profitmargin-test, der måler indtjeningen i hver time. Der er desuden foretaget en ny analyse (budkurveanalysen), hvor E2’s konkrete indmeldinger til spotmarkedet sammenholdes med selskabets timespecifikke omkostninger. Styrelsen anså dog ikke den økonomiske test, profitmargin-testen eller budkurveanalysen som selvstændige tests, men alene forskellige former for efterkontrol. Styrelsen fandt frem til, at E2 ikke havde misbrugt sin dominerende stilling i den pågældende periode, og dette blev meddelt DONG Energi, som havde overtaget E2.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Brancher

El

Samhandeler

Ja

Metoder

efterspørgsels- og udbudssubstitutionen, SSNIP

Produktmarkeder

engrossalg af fysisk elektricitet