Mødedato: 25-04-2001

Undersøgelse af kommunal udlicitering på rengøringsområdet

Resumé

Sagen vedrørte en undersøgelse af kommunal udlicitering på rengøringsområdet. På baggrund af indhentet materiale fra kommunerne samt møder med Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), ISS Rengøringsservice, Forenede Rengøring A/S og Høje-Taastrup Kommune fandt styrelsen ikke dokumentation for, at SBA eller de prækvalificerede virksomheder i forbindelse med udbudsforretningerne havde foretaget sig handlinger, der var strid med konkurrenceloven.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Rengøring

Samhandeler

Ikke angivet