Mødedato: 28-01-2004

Undersøgelse af Lundbeck

Resumé

På baggrund af omtale i pressen undersøgte Konkurrencestyrelsen en række aftaler, som Lundbeck indgik efter udløbet af selskabets patent på Citalopram i januar 2002. Citalopram er aktivstoffet i Lundbecks til dato mest solgte lægemiddel Cipramil. Da Lundbecks patent på Citalopram udløb, indgik Lundbeck en række aftaler med potentielle kopiproducenter samt en enkelt indisk producent af aktivstoffet Citalopram. Aftalerne betød, at disse virksomheder udsætte/ophørte markedsføringen af kopimedicin indeholdende indisk produceret Citalopram. Lundbeck anførte, at aftalerne udelukkende skulle ses som en alternativ løsningsmodel til et søgsmål om patentspørgsmålet. Aftalerne havde alle en begrænset varighed og var alene tænkt som en form for helle i perioden indtil en af patentsagerne blev afgjort. Styrelsen vurderede umiddelbart, at aftalerne kunne være i strid med artikel 101, evt. artikel 102, idet de kunne tages som udtryk for, at Lundbeck købte sine konkurrenter ud af markedet. Derfor drøftede styrelsen dette med Kommissionen. Kommissionen fandt at der var tale om et gråzoneområde, og det var således uafklaret, hvor tæt vi i denne sag var på det sorte område. Styrelsen foretog derfor ikke yderligere i sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl §§ 6/11

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Pay for delay

Samhandeler

Ikke angivet