Mødedato: 26-05-2005

Undersøgelse af TDC for mulig margin squeeze ved tilbud på ADSL

Resumé

Henvendelsen vedrørte en klage indgivet af CyberCity omhandlende urimeligt lave priser på ADSL-forbindelser. TDC tilbød privatkunder med forbindelser på 1 eller 2 Mbit/s gratis opgradering til 4 Mbit/s i perioden 17. januar frem til 1. maj 2005. Seneste frist for tilmelding var 20. februar 2005. Ved de tilbudte priser realiserede TDC et tab for hver rekvireret kunde i tilbudsperioden. Dog kunne øget indtjening efter tilbuddets bortfald forventes at dække det indledende tab. Langsigtet profitabilitet udelukkede dog ikke muligheden for prismisbrug. Konkurrencestyrelsens udregninger viste, at TDC’s kortsigtede profitabilitet på detailniveau blev stærkt belastet af tilbudet. Hermed var der en risiko for, at TDC med tilbud som dette kunne bemægtige sig betydelige dele af markedet, fordi konkurrenterne med ringere adgang til finansiering end TDC ikke kunne matche TDC’s tilbud. På trods af tilbuddets korte varighed opnåede TDC en betydelig stigning i antallet af privatkunder med forbindelser på 1 eller 2 Mbit/s. Konkurrencestyrelsen fandt det ikke påvist, at konkurrencen var skadet i et omfang, der påkrævede indgreb.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen