Mødedato: 17-04-2013

Unilever Danmark A/S

Resumé

Unilever Danmark A/S havde i en periode på ikke under 3 år fremtil den 20. december 2012 overfor to navngivne kunder (Coop Danmark A/S og Dansk Supermarked – Netto) stillet krav om, at disse anvendte Unilevers vejledende udsalgspriser som bindende mindstepriser. Sagen blev lukket ved et bødeforlæg på DKK 1,5 millioner. Som formildende omstændigheder fremhæves, at virksomheden selv havde konstateret overtrædelsen samt henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Endvidere havde virksomheden oprettet og anvendt et compliance program.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej