Mødedato: 29-10-2008

Unimerco

Resumé

På baggrund af en klage fra konkurrenten Hitachi påbegyndte konkurrencestyrrelsen en undersøgelse af Unimerco A/S om misbrug af dominerende stilling i forbindelse med koblingssalg, jf. konkurrencelovens § 11 og EF art. 82 (nu art. 102). Unimerco blev indledningsvis skønnet til at have en markedsandel på 50-60% på det danske marked for engrossalg af sømpistoler og søm hertil. Unimerco fremkom tidligt med en række tilsagn, der imødekom de betænkeligheder, konkurrencestyrelsen havde i forbindelse med klagen. Konkurrencestyrelsen valgte ikke at forfølge sagen yderligere, såfremt tilsagnene blev efterlevet, jf. konkurrencelovens § 16 a.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11 og artikel 102

Skadesteorier

Koblingssalg

Brancher

Værktøj

Samhandeler

Ja