Mødedato: 29-04-2015

Variant A/S

Resumé

Trailerproducenten Variant A/S har betalt en bøde på 400.000 kroner for at overtræde konkurrenceloven. I sagen indgik en medarbejder fra Variant A/S konkurrencebegrænsende aftaler med en forhandler om de priser, som forhandleren kommunikerede videre til forbrugerne. Dermed overtrådte Variant A/S konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. Bødens størrelse afspejler blandt andet, at Variant A/S har samarbejdet med Konkurrence­ og Forbrugerstyrelsen om sagens opklaring. Som formildende omstændigheder er der endvidere lagt vægt på, at overtrædelsen fandt sted i en kortere periode på to måneder, og at der var tale om et enkeltstående tilfælde.

Myndigheder

Dom

Regler

kl. § 6

Udfald

Bøde

Opfølgninger

Nej