Mødedato: 28-04-1999

Vedtægter for Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening

Resumé

Konkurrencestyrelsen fandt ikke, at der kunne gives en individuel fritagelse fra forbuddet i KL § 6, stk. 1, efter KL § 8, stk. 1, for Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening (DPF)’s vedtægter. Vedtægterne indeholdte en indkøbspligt for DFP’s medlemmer, således at hele medlemmes forbrug af papir skulle indkøbes gennem foreningen. Desuden indeholdte vedtægter en bindingsperiode på 2-3 års varighed. Styrelsen fandt, at disse to betingelser i kombination begrænsede andre leverandørers mulighed for at anvende pris som et konkurrenceparameter. Desuden fandt styrelsen, at de to betingelser var unødvendig restriktive, hvorfor betingelsen i KL § 8, stk. 1, nr. 3, ikke var opfyldt. Konkurrencerådet udstedte påbud til DPF om at ophæve de to bestemmelser. DPF indtog endvidere end dominerende stilling, hvorfor det kan diskuteres om adfærden kunne have karakter af misbrug af dominerende stilling.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Avis/blad

Samhandeler

Ikke angivet