Mødedato: 18-06-2003

Vedtægter m.v. vedrørende CoinClick A/S og Content Billing A/S

Resumé

Konkurrencestyrelsen har meddelt Content Billing, at aftalekomplekset vedrørende mikrobetalingssystemet CoinClick ikke er omfattet af konkurrencelovens § 6. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens § 9. Formålet med det anmeldte aftalekompleks er at etablere et mikrobetalingssystem med en konto på internettet/SMS. Der er tale om et åbent system, der kan anvendes af alle indholdsudbydere, som ønsker at kunne modtage betaling af småbeløb. Konkurrencestyrelsen har lagt til grund, at det relevante marked kan afgrænses til mikrobetalingsløsninger på internettet/SMS. Det geografiske marked kan efter styrelsens vurdering afgrænses til Danmark, fordi systemerne er koblet op på det danske betalingsformidlingssystem, ligesom der på nuværende tidspunkt kun sker markedsføring over for forbrugere i Danmark og virksomheder, der henvender sig til sådanne forbrugere. Sigtet med CoinClick er at udbyde et mikrobetalingssystem til indholdsleverandører og forbrugere. De anmeldte aftaler vedrører imidlertid forholdene mellem deltagerne i CoinClick og må derfor vurderes som en horisontal aftale. Efter Konkurrencestyrelsens vurdering indeholder aftalerne ikke bestemmelser, der er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1. Der er således ikke bestemmelser om prisfastsættelse mellem konkurrenter eller om deling af markeder. Der kan derfor meddeles en erklæring efter konkurrencelovens § 9.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Mikrobetalingsløsning

Samhandeler

Ikke angivet