Mødedato: 27-10-1999

Vejle Frysehus’ aftale med FDB

Resumé

Konkurrencerådet fandt, at en anmeldt aftale mellem Vejle Frys A/S og FDB ikke kunne gives en ikke-indgrebserklæring, da en bestemmelse om uopsigelighed i 10 år, var omfattet af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Rådet fandt dog, at da Vejle Frys hermed havde kunne foretage en større investering, kunne der gives en fritagelser efter KL § 8, stk. 1, dog med den betingelse, at uopsigeligheden blev nedsat til 5 år, da rådet ikke fandt en nødvendighed for længere uopsigelighed. Parterne blev påbudt, at ændre aftalen på det pågældende punkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Køl/frys; Supermarked/Købmænd

Samhandeler

Ikke angivet