Mødedato: 25-06-2013

Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Resumé

Brancheforeningen Asfaltindustrien påtænkte at udsende et sæt statistikker og et standardforbehold i relation til kommunale funktionsudbud. Styrelsen udtrykte betænkeligheder vedrørende statistikkerne og idet informationerne kunne være for detaljerede, da branchen har få aktører og der er en høj grad af gennemsigtighed. Dog fandt styrelsen, at idet man ville gå fra månedsopgørelser til kvartalopgørelse med en minimumsforsinkelse på 2,5 måned var informationerne ikke brugbare til misbrug og derfor næppe i strid med KL § 6. De omtalte standardforbehold vedrørte forbehold i forhold til skader, som kunne henføres til vejbaners underliggende lag (fx sporkøring, sætningsskader og slagrevner), i forbindelse med kommunale funktionskontrakter. Brancheforeningen mente at denne type kontrakter indeholdte store risici for virksomhederne, da det trafikmængden var meget uforudsigelig, og det dermed skulle gøres kommunerne klart, at sådanne udbud var behæftede med stor usikkerhed. Styrelsen fandt, at selvom forbeholdene var frivillige og ikke underlagt strafsanktioner fra brancheforeningens side, kunne de virker konkurrencebegrænsende, idet konkurrenternes adfærd ville blive konformiteret, hvilket kunne virke konkurrencebegrænsende.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej