Mødedato: 19-06-2013

Vejledende udtalelse om el-selskabers opstartsrabatter

Resumé

På baggrund af en kampagne fra et forsyningspligtigt el-selskab om en måneds gratis el til tidligere kunder, valgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at udsende en vejledende udtalelse om de umiddelbare betænkeligheder ved kampagnen. Styrelsen udtalte bekymring i forhold til prisdumping, idet et forsyningspligtigt selskab almindeligvis vil have en større kundebase, og derfor i højere grad ville kun modstå et midlertidigt tab. Dog var styrelsen ikke af den opfattelse, at der forelå en egentlig overtrædelse af konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling i det konkrete tilfælde. Det blev indskærpet, at denne udtalelse ikke var en endelig afgørelse.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Predatory pricing

Brancher

El

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet