Mødedato: 07-03-2013

Vejledende udtalelse om en særlig samarbejdskonstruktion i kørelærerbranchen

Resumé

På anmodning fra Dansk Kørelærer-Union har KFST vurderet om en given samarbejdskonstruktion, der blev anvendt indenfor kørelærerbranchen, gav anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder. Konstruktionen omfattede at køreskoler, der ønskede at udvide kapaciteten fremfor at ansætte kærerlører, anvendte hinanden som underleverandører. KFST fandt dog ikke at der konkurrenceretlig forelå en underleveringsaftale, idet det ikke sket produktion af noget vare eller tjenesteydelse. I stedet mente styrelsen at der forelå et markedsføringssamarbejde. Da køreskolerne fraskrev sig retten til selv at prissætte overfor eleverne, og i stedet blev afregnet, med en aftalt takst mente styrelsen at konstruktionen var konkurrencebegrænsende.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Kørelærer