Mødedato: 03-04-2013

Vejledende udtalelse om KMD’s prisdifferentiering over for kommunale kunder

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udsendte, på baggrund af en henvendelse fra KOMBIT, en vejledende udtalelse vedrørende KMD’s udmeldning om ikke længere at ville yde rabatter overfor sine kommunale kunder. KMD begrundede sin udmelding med, at da virksomheden havde en monopolistisk markedsposition, ville prisdifferentiering være et misbrug af en dominerende stilling og dermed i strid med konkurrencelovens § 11. Styrelsen udtalte, at prisdifferentiering ikke i sig selv udgjorde et misbrug af en dominerende stilling, så længe den ikke virkede ekskluderende. Desuden var det styrelsens opfattelse, at et misbrug forudsatte, at kunderne var i indbyrdes konkurrence, hvilket styrelsen ikke mente, at kommunerne var. Begge dele af tilkendegivelsen er korrekte i lyset af nyere EU-retspraksis (Post Danmark I), men repræsenter samtidig et (markant) opgør med hidtidig dansk praksis, idet denne nærmest per se har fordømt enhver form for selektiv pris og rabatssætning. Navnlig såfremt den kunne medføre at store kunder opnåede bedre vilkår end små. Sammen med den forudgående Københavns Lufthavne A/S terms of use for CPH Go (21/12-2011) indikerer sagen en væsentlig redefinering af diskriminationsbegrebet i dansk praksis.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§11

Skadesteorier

Ekskluderende rabat

Brancher

IT

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet