Mødedato: 19-06-2002

Vejledende udtalelse om NEMA’s branchestatistik

Resumé

Konkurrencestyrelsen har over for NEMA (Nordic Envelope Manufacturers’ Association) afgivet en vejledende udtalelse om NEMA’s påtænkte detaljerede branchestatistik på grundlag af EU-Kommissionens praksis, herunder især afgørelsen om at godkende en informationsudvekslingsord-ning mellem fabrikanter af traktorer og landbrugsmaskiner. NEMA’s medlemmer fordeler sig på tre medlemmer i Danmark og to medlemmer i hvert af de følgende lande: Sverige, Norge og Finland, hvoraf en enkelt virksomhed er registreret som medlem i alle fire lande. Det er oplyst, at NEMA’s medlemsvirksomhed tilsammen dækker en meget stor del af markedet i de respektive lande. Styrel-sen har udtalt, at det som udgangspunkt vil være i overensstemmelse med konkurrencereglerne, så-fremt NEMA udarbejder statistik på grundlag af oplysninger, der er mere end 12 måneder gamle.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Brancher

Landbrug

Samhandeler

Ikke angivet