Mødedato: 12-07-2013

Vejledende udtalelse til energiselskaber om breve til el- og naturgaskunder

Resumé

På baggrund af en henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vedrørende brevforsendelser til forbrugere i forbindelse med udbuddet, og deraf efterfølgende udskiftning af selskaber, af forsyningspligtbevillingerne, udsendte styrelsen en vejledning til energiselskaberne. Her blev konkurrenceloven i korthed omtalt, samt en kort henvisning til Forbrugerombudsmanden, såfremt forhold omhandlede mulig misinformation eller vildledning i forbindelse med markedsføring.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

§6

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke angivet