Mødedato: 01-06-2014

Vejledning i konsortiedannelse – SMV

Resumé

Parallelt med KFST generelle konsortievejledning blev der udendt en vejledning rettet specifikt mod SMV deltagelse i udbud samt en vejlending til ordregiver. Begge var rettet mod at yde vejledning om et kompliceret emne.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

kl. § 6

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant