Mødedato: 01-02-2014

Vejledning om fusionskontrol I

Resumé

Vejledningen rummer en gennemgang af reglerne for fusionskontrol, herunder hvordan gebyrerne for anmeldelse beregnes, samt hvilket fusioner, der kan anmeldes forenklet. Vejledningen er fra februar og blev senere suppleret af vejledninger fra oktober 2014 samt 2017 og 2018.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant