Mødedato: 13-12-2007

Vejledning om håndtering af rådsmedlemmernes inhabilitet

Resumé

Dette notat blev udsendt af Konkurrencerådet, for at klarlægge proceduren for håndterring af inhabilitetsspørgsmål. I notatet blev der henvist til Rådets Forretningsorden som er indeholdt i Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet, der er udstedt af Erhvervs- og Vækstministeren. Notat gjorde det klart, at inhabilitetsspørgsmål skulle være afklaret inden udkastet til rådsafgørelsen blev udsendt til rådsmedlemmerne. For at sikre dette, er et punkt indført på rådets dagsorden omhandlende mulige inhabilitetsspørgsmål vedrørende kommende sager. Det er endvidere rådsmedlemmernes egen pligt, at gøre opmærksom på eventuel inhabilitet. Herefter træffer rådet afgørelse om inhabilitetsspørgmålet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Forvaltningsloven

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant