Mødedato: 26-09-2001

Vejledning til virksomheder i byggematerialebranchen

Resumé

Konkurrencestyrelsen vurderede, at det var hensigtsmæssigt at udsende en vejledning til byggematerialebranchen, som redegjorde for styrelsesns retsopfattelse, samt hvorledes styrelsen behandlede evt. sager i den opfattelse, at det ville lede til en bedre konkurrence på markedet. Markedet var kendetegnet ved, at der var få producenter/importører som dækkede store dele af markedet, hvor samhandelsbetingelserne og rabatsystemerne var loyalitetsskabende. Desuden er der få grossister både inden for tømmerhandler/byggemarkeder og inden for vvs- og elinstallationsmateriale. På baggrund af en spørgerundersøgelse vidste det sig, at leverandørerne ofte fakturerede gennem et grossitled selvom leverance skete direkte til byggepladsen, også selvom grossitledet ikke varetog en væsentlig fuktion i de pågældende leverancer. Endvidere kendtegnes markedet ved, at der anvendes nationale standarder og normer, som gør det svært at importere lignende vare fra udlandet. På baggrund af markedes sammensætning valgte Konkurrencestyrelsen derfor at fokusere på følgende emner i vejledningen: Selektiv distribution, mærkeeksklusivitet, diskriminerende rabatter og loyalitetsrabatter.

Myndigheder

Rådet

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Byggematerialer

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant