Mødedato: 29-06-2018

Velfungerende Markeder 16/2018 – Kontrolundersøgelser

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen etablerede i 2009 en særlig efterforskningsenhed med henblik på at styrke arbejdet med de groveste overtrædelser af konkurrenceloven. Formålet var at sikre en mere effektiv håndhævelse af konkurrenceloven. Det er blandt andet sket ved et øget fokus på validering, prioritering på baggrund af forventet effekt, efterforskning samt en styrkelse af styrelsens kompetencer indenfor og kapacitet til at håndtere den digitale udvikling. I artiklen, Kontrolundersøgelser, fra publikationsserien Velfungerende markeder, gennemgås brugen af af disse, herunder virksomhedernes rettiheder og pligter. Se også Processer i konkurrencesager I (8/4-2013) og Processer i konkurrencesager II (21/12-2018), der også behandler kontrolundersøgelser.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant