Mødedato: 03-07-2018

Velfungerende Markeder 17/2018 – Stormflodsloven anno 2018

Resumé

Den 1. juli 2018 træder en ny stormflodslov i kraft. Stormflodsloven regulerer den erstatning, man kan få, anno 2018 når man rammes af stormflod eller oversvømmelse. Loven er ændret på baggrund af et større udvalgsarbejde, og er nu mere i tråd med nutidens krav til en katastrofeordning. Den nye stormflodslov betyder bl.a., at det er muligt at få erstatning for ødelagt indbo i kælder godkendt til beboelse. Der indføres også en mere fleksibel dækning af omkostninger til opmagasinering af indbo. Endvidere får borgerne mulighed for at få dækket ekstraomkostninger til lovliggørelse af bl.a. elinstallationer, når disse er blevet skadet i forbindelse med en stormflod. Endelig er der indført en anden model for selvrisiko. I artiklen, Stormflodsloven anno 2018, fra publikationsserien Velfungerende markeder, gennemgås den nye ordning.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant