Mødedato: 04-07-2018

Velfungerende Markeder 18/2018 – Aftalebaseret regulering i forsyningssektoren

Resumé

I regeringens forsyningsstrategi “Forsyning for fremtiden” fremgår det, at aftalebaseret regulering kan være et alternativ til den nuværende indtægtsrammeregulering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler dette i publikationen “Aftalebaseret regulering i forsyningssektoren”, der er den 18. artikel i serien “Velfungerende markeder”. Indtægtsrammereguleringen indeholder i dag benchmarking og effektiviseringskrav, der søger at imitere det manglende konkurrencepres på naturlige monopoler i forsyningssektoren. I en aftalebaseret regulering indgår de regulerede selskaber aftaler om sin fremtidige økonomi. Aftalerne bliver til i en forhandling – enten direkte med kunderne eller med regulator, som blandt andet kan repræsenterer kunderne eller bredere samfundsøkonomiske hensyn. Forhandlingerne omfatter ikke alene pris, men også fx innovation, service og kvalitet. Aftalebaseret regulering er på lange stræk en uafprøvet reguleringsmetode i den danske forsyningssektor. Internationale erfaringer er også sparsomme men viser, at der kan være fordele og udfordringer ved reguleringsformen. Bl.a. er der en risiko for mindre fokus på effektiv drift og lave priser. I artiklen opstilles fire centrale temaspørgsmål, som bør overvejes, før der eventuelt indføres aftalebaseret regulering i forsyningssektoren.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant