Mødedato: 20-11-2018

VELFUNGERENDE MARKEDER 22/2018 – Konkurrencevenlig regulering kan styrke vækst og innovation

Resumé

Der er mulighed for klare gevinster, hvis produktmarkedsreguleringen blev mere konkurrencevenlig. Effektiv konkurrence kan medføre store fordele for forbrugerne, og kan samtidig styrke innovation og vækst i Danmark. I den 22. artikel i serien “Velfungerende markeder” gennemgås dette nærmere. Endvidere påpeges det, at Danmark går glip af væsentlige gevinster, når reguleringen unødigt begrænser muligheden for effektiv konkurrence mellem virksomhederne. Produktivitetskommissionen vurderede, fx at ”en mere hensigtsmæssig regulering over en årrække kunne øge produktiviteten med 1-2 mia. kr. inden for dagligvarehandlen og 2-3 mia. kr. i netværksservice, der inkluderer brancher som telekommunikation, posttjenester, bus- og taxikørsel, jernbanetransport og luftfart.” Dagligvarehandel og netværksservice udgør en begrænset del af økonomien. Produktivitetskommissionen konkluderer derfor, at det samlede potentiale ved en bedre offentlig regulering er betydeligt større. Den gældende regulering er med til at sætte spillereglerne for virksomheder og forbrugere på markedet. Spillereglerne er ofte indført for at sikre, at virksomheder og forbrugere i deres adfærd understøtter vigtige samfundshensyn, fx miljø-, sundheds-, eller sikkerhedshensyn. Men hvis reguleringen og spillereglerne samtidig gør det unødigt svært for nye virksomheder eller nye forretningsmodeller at komme ind på et marked, så begrænser det konkurrencen og innovationen til skade for forbrugerne. På mange områder kan en mere hensigtsmæssig regulering fremme konkurrencen uden at gå på kompromis med centrale samfundshensyn. Samtidig kan hensigtsmæssig regulering styrke mulighederne for introduktion af nye digitale forretningsmodeller, som kan medføre væsentlige gevinster for danske forbrugere og forbedret produktivitet. Det gælder ikke mindst inden for de hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv som eksempelvis persontransport og diverse liberale erhverv, hvor produktivitetsvæksten i Danmark har været relativt afdæmpet.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant