Mødedato: 28-06-2019

Velfungerende Markeder 29/2019 – Aktindsigt i konkurrencesager

Resumé

KFST har udgivet en vejledning, der sammenfatter praksis omkring aktindsigt i konkurrencesager. Vejlednigen behandler dels hvor en virksomhed kan antages at have partsstatus, og derfor kan indrømmes partsaktindsigt og dels hvornår denne kan opnå aktindsigt via reglerne om egen access. De sidste indrømme ikke-parter aktindsigt i egne oplysninger. Endelig behandler adgangen til meroffentlighed.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant