Mødedato: 15-06-2017

Velfungerende Markeder 3/2017 – Når konkurrenter ejer (dele af) hinanden

Resumé

Når en virksomhed køber en ikke-kontrollerende ejerandel i en konkurrent, kan det imidlertid også skade konkurrencen. I en række lande har konkurrencemyndighederne – udover fusionskontrol – derfor mulighed for at vurdere virkningerne af og gribe ind over for ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter og krydsejerskab mellem konkurrenter. I publikationen “Velfungerende markeder” behandles de konkurrencemæssige problemstillinger, som minoritetsaktieposter kan medføre. Bl.a. med udgangspunkt i flere danske fusionssager.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Artikel

Udfald

Artikel

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant