Mødedato: 17-10-2019

Velfungerende markeder 31 – Udviklingen i den danske vandsektors økonomi

Resumé

De seneste års udvikling i vandsektorens økonomi og effektivitet viser, at der er sket effektiviseringer i sektoren, og at vandselskaberne samtidigt løser flere og flere opgaver inden for fx grundvandsbeskyttelse og klimatilpasning. Samlet er priserne derfor steget. Tallene peger på, at aktiviteter i form af blandt andet miljøprojekter vil fortsætte med at stige i de kommende år, og at fortsatte effektiviseringskrav ikke hindrer dette.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant