Mødedato: 24-09-2020

Velfungerende markeder 38 – Forbrugeradfærd på 13 markeder

Resumé

I ny artikel præsenterer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgelse, der kaster lys over, i hvilket omfang forbrugerne er aktive på 13 udvalgte markeder samt deres bevæggrunde for at være henholdsvis aktive og inaktive.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning