Mødedato: 18-12-2020

Velfungerende markeder 42 – Påvirker effektiviseringskrav kvaliteten af drikkevandet?

Resumé

Prislofter og effektiviseringskrav, som leder til lavere vandpriser, har ikke ført til mindre forsyningssikkerhed i drikkevandselskaberne målt ved andelen af mikrobiologiske overskridelser i vandprøver – måske snarere tværtimod. Det er hovedkonklusionen i dette arbejdspapir.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Vejledning

Udfald

Vejledning

Samhandeler

Ikke relevant