Mødedato: 01-12-2020

Velfungerende markeder 44 – Krydsejerskab i Danmark

Resumé

I denne artikel beskrives for første gang omfanget af krydsejerskab i Danmark for ca. 651.000 virksomheder. I mange danske brancher har krydsejerskab stort set ingen betydning, men der er nogle brancher, hvor graden af krydsejerskab kombineret med graden af koncentration har et omfang, som kan påvirke konkurrencen på markedet negativt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Artikel

Udfald

Artikel

Samhandeler

Ikke relevant