Mødedato: 28-04-2023

Verdane og Nordic Alpha Partners’ erhvervelse af fælleskontrol over Re-Match

Resumé

Transaktionen omfatter, at Verdane Idun I og NAP opnår fælleskontrol over Re-Match (joint ven-ture selskabet), således at både Verdane Idun I og NAP opnår en række veto-rettigheder over beslutninger af afgørende betydning for Re-Matchs forretningsstrategi. Re-Match er aktiv med indsamling og genbrug af kunstgræsbaner, ved ad-skillelse og rensning af komponenterne i brugt kunstgræs til et renhedsni-veau, hvor materialerne (sand, gummi, bagsidebeklædning og græsfibre) kan genanvendes i nye produktionscyklusser. Re-Match er desuden aktiv med salg af de pågældende materialer. Re-Match har – foruden aktivite-terne i Danmark – datterselskaber i blandt andet Holland og USA. Verdane Idun I forvaltes af vækstinvesteringsselskabet Verdane Fund Ma-nager AB (“Verdane”), der fokuserer på tre hovedinvesteringstemaer: (i) den digitale forbruger, (ii) software overalt og (iii) teknologiunderstøttet bæredygtighed. Verdane har en forskelligartet portefølje af minoritets- og kontrollerende aktiebesiddelser i forskellige virksomheder. Verdanes regi-onale fokus er det nordvestlige Europa. NAP er en nordeuropæisk growth fond med fokus på de nordiske lande samt DACH (Tyskland, Østrig, og Schweiz). NAP investerer i HARD-TECH-virksomheder med potentiale til at fremskynde den globale grønne transformation. NAP har været hovedinvestor i Re-Match siden 2019. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant