Mødedato: 26-02-2019

Verdo A/S’ overtagelse af gadelysaktiviteter fra Eniig City Solutions A/S

Resumé

Transaktionen indebærer, at Eniig Energiteknik A/S, gennemfører en spaltning af det helejede datterselskab Eniig City Solutions A/S, således at Eniig City Solutions A/S’ gadelysaktiviteter på nær gadelysanlæg i Karup, ESCO-projekter i Vejle samt et udelysprojekt i Holbæk overgår til det nyetablerede selskab “Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S”. Verdo A/S (herefter Verdo) er et dansk helejet datterselskab til Verdo S/I. Verdo-koncernen har hovedsæde i Randers og kontorer i Nordeuropa, Mellemøsten og USA. Kerneaktiviteterne er grøn energiproduktion, handel med brændsler, teknisk infrastruktur og effektiv forsyning. Eniig City Solutions A/S (herefter Eniig City Solutions) er et dansk helejet datterselskab til Eniig Energiteknik A/S og er en del af Eniig-koncernen ultimativt ejet af Eniig a.m.b.a. Eniig City Solutions driver virksomhed inden for belysnings- og byrumsløsninger samt virksomhed, som har forbindelse hermed. Verdo A/S overtager efterfølgende alle kapitalandele i det nyetablerede selskab. Der er således tale om, at Verdo A/S erhverver enekontrol over det nyetablerede selskab “Udelysselskabet af 31. oktober 2018 A/S”, og transaktionen udgør dermed en fusion. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte Verdo A/S’ overtagelse af Eniig City Solutions A/S aktiviteter inden for vej- og gadebelysning, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant