Mødedato: 17-08-2016

Verdo A/S’ overtagelse af Industrivarme A/S

Resumé

Sagen vedrører Verdo A/S’ overtagelse af Industrivarme A/S. Ved transaktionen erhverver Verdo A/S 100 % af aktierne i Industrivarme A/S med tilhørende datterselskaber. Verdo A/S er et energiselskab, der har størstedelen af sine aktiviteter inden for distribution og salg af el, vand og varme. Derudover er Verdo A/S aktiv på en række andre energirelaterede forretningsområder. Industrivarme A/S er en industrivirksomhed, der projekterer og opfører solvarmeanlæg og energianlæg. Derudover er Industrivarme A/S aktiv med udlejning af mobile energianlæg, ligesom Industrivarme A/S har administrations- og driftsaftaler med ejere af små decentrale kraftvarmeværker. Idet fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke relevant