Mødedato: 05-11-2015

Via Venture Partners Fond II K/S’ erhvervelse af EnviDanGruppen

Resumé

Fusionen vedrører Via Venture Partners Fond II K/S’ erhvervelse af kontrollen med EnviDanGruppen. Via Venture Partners Fond II K/S (”VIA II”) er ­ som søsterfonden Via Venture Partners Fond I K/S (”VIA I”) ­ en multi­stage venturefond med fokus på investeringer i hovedsageligt nordiske vækst­ og teknologibaserede virksomheder. Som multi­stage fond kan selskabet investere i hele spektret fra virksomheder uden omsætning og op til mindre buy­outs. Selskabet har en kapitalramme på 1 mia. kr. med ATP som væsentligste investor. VIA II og VIA I er datterselskaber i ATP­koncernen og indgår i dennes investeringsvirksomhed. I VIA I’s portefølje indgår virksomheden Frontmatec, der leverer automationsløsninger til industrien og forsyningssektoren, herunder SRO­løsninger, som bruges til styring, regulering og overvågning af maskiner, industrielle processer og systemer på fx fabrikker eller driftsanlæg (herunder spildevandsanlæg). EnviDan Gruppen er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som rådgiver forsyningsvirksomheder inden for spildevandsbehandlings­, afløbssystems­, vandforsynings­ og energiområdet. Virksomheden er desuden i et vist omfang involveret i turnkey­projekter inden for renseanlæg, hvor EnviDan Gruppen i samarbejde med entreprenør­, elinstallations­ og smedevirksomheder leverer samlede driftsklare spildevandsinstallationer. Fusionen vedrører således aktiviteter inden for rådgivende ingeniørvirksomhed vedrørende byggeri­ og anlægsarbejder i forbindelse med bl.a. spildevandsanlæg. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant