Mødedato: 28-08-2002

Viasat’s vilkår for udlevering af parabolkort og udvælgelse af godkendte dekoderproducenter

Resumé

Viasat blev i sagen meddelt en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens § 11 til på åbne og ikke diskriminerende vilkår ved udbud at begrænse antallet af dekoderleverandører til maksimalt 5. Baggrunden herfor var, at Viasat på den ene side ønskede en begrænsning af antallet af godkendte dekodere for at stoppe et omfattende misbrug af piratkort, og at styrelsen på den anden side havde krævet, at Viasat ikke begrænsede salget af parabolkort til en af Viasat diskretionært godkendt dekoder eller til en ikke-godkendt åben dekoder med krav om anvendelse af et af Viasat godkendt CA-modul.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Dekoderleverandører

Samhandeler

Ikke angivet