Mødedato: 23-10-2013

Vilomix Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over A/S Hatting-KS

Resumé

Transaktionen omfattede Vilomix Holding A/S’, et datterselskab til grovvareselskabet Danish Agro a.m.b.a. (herefter ”DA”) erhvervelse af enekontrol over A/S Hatting-KS med underliggende datterselskaber. Hatting-KS var inden erhvervelsen fællesejet af Danish Crown A/S og Tican A/S. Vilomix beskæftiger sig med fremstilling og salg af vitaminer, premix og mineralblandinger. Via datterselskaberne Vilovet og Vilofarm beskæftiger Vilomix sig ligeledes med detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr samt detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. Hatting-KS beskæftiger sig med produktion og salg af ornesæd samt detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. Via datterselskabet Hatting-Vet beskæftiger Hatting-KS sig også med detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen identificerede tre produktmarkeder, som ville blive berørt af fusionen; 1) markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr, 2) markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd og 3) markedet for produktion og salg af ornesæd. For så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr kunne dette evt. segmenteres yderligere efter medicintype, men spørgsmålet kunne stå åbent, da det ikke påvirkede bedømmelsen. Til gengæld er det styrelsens vurdering, at en yderligere segmentering på dyregruppeniveau ikke er relevant, da der er fuld udbudssubstitution mellem veterinærmedicin til forskellige dyregrupper. Det geografiske marked for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr kan efter styrelsens vurdering afgrænses til Danmark. Der kan endvidere afgrænses et relevant produktmarked for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd, hvis afgrænsning i forhold til de enkelte produkttyper kunne stå åbent. Geografisk var markedet dog minimum Danmark. Den planlagte transaktion gav anledning til horisontale overlap parterne imellem for så vidt angår markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr samt markedet for detailsalg af pakke- og katalogvarer til landmænd. For så vidt angår markedet for produktion og salg af ornesæd er der tale om en konglomeratfusion uden horisontalt overlap. På baggrund af en markedsanalyse fandt KFST transaktionen problematisk på markedet for detailsalg af veterinærmedicin til produktionsdyr som følge af ensidige virkninger. Fusionen omfatter den største (Vilovet) og den tredjestørste (Hatting-Vet) markedsaktør og sikrer parterne en betydelig markedsandel på [40;50] pct. (før fusionen var Vilovets markedsandel på [30;40] pct.). Endvidere vil HHI efter fusionen være [2.400;2.500] og delta HHI være [900;1.000]. Hertil kom, at Hatting-Vet havde været meget ekspansiv de senere år. Fusionen kunne dog godkendes mod tilsagn om at sælge Hatting-Vet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Samhandeler

Ikke relevant