Mødedato: 28-09-2022

Volvo Danmark A/S’ overtagelse af Titan Lastvogne A/S

Resumé

Transaktionen omfattede Volvo Danmark køb af aktiver og rettigheder fra Titan Lastvogne i forhold til salg og levering af eftertjenester til Volvo- og Renault lastbiler og busser. Transaktionen omfattede altså indholdsmæssigt, at Volvo købte aktiviteterne hos en af sine autoriseret forhandlere. Selve forhandleraftalen var dog opsagt forud herfor, og under afvikling. I sin analyse overvejet KFST om markedet for Volvo og Renault lastbiler og busser (det primære produkt) skulle udskilles fra reservedele (det sekundære produkt) til disse, eller om der skulle identificeres et samlet systemmarked for henholdsvis lastbiler og busser. Ofte blev lastbiler og busser solgt sammen med services aftaler. KFST endte dog med at afvise et systemmarked i fraværet af tilstrækkelig dokumentation herfor. I den materielle vurdering antog KFST, at det kontrafaktiske scenarium ikke ville være status quo, idet forhandleraftalen var opsagt og under afvikling. Selvom aftalen i princippet skabte konkurrenceproblemer endte den, i lyset heraf, med at blive godkendt uden tilsagn jf. konkurrencelovens § 12c, stk. 1, jf. stk. 2, 1.pkt.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 1, jf. stk. 2, 1.pkt.

Skadesteorier

Ingen