Mødedato: 19-12-2008

Vordingborg Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsen undersøgelse af priserne for frivalgspriserne i ældreplejen i Vordingborg Kommune for årene 2007 og 2008 fandt styrelsen, at beregningsreglerne for 2007 ikke var overholdt. Da der ikke havde været private leverandører for året 2007, valgte styrelsen at se bort fra året 2007. Vedrørende priserne for 2008, oplyste kommunen overfor styrelsen, at det var en fejl, at der var blevet frastrukket elevomkostninger i omkostningafgørelsen og dette ville blive rettet ved den endelige opgørelse af regnskabet for 2008. Styrelsen havde desuden bemærket, at prisen praktisk hjælp og personlig pleje var den samme, hvilket ikke var normalt. Kommunen oplyste, at dette var en konsekvens af, at kommunen havde truffet besluning om, at hjemmehjælpspersonalet skulle deltage på møder og kurser. Styrelsen fandt ikke anledning til at undersøge forholdet yderligere. Styrelsen skønnede herefter, at der ikke var grundlag til at skønne eller fastslå, at Vordingborg Kommune havde prissat for lavt i henhold til servicelovens frivalgsregler.

Myndigheder

Rådet

Regler

off. reg.

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej