Mødedato: 24-11-2010

Witt Hvidevarer A/S’ styring af videresalgspriser og hindring af parallelhandel

Resumé

Ved Konkurrencestyrelsens kontrol besøg af Witt Hvidevarer A/S fandt styrelsen, at Witt Hvidevarer A/S at have indgået aftaler med forhandlere om bindende videresalgspriser for salg af robotstøvsugere og robotgulvvaskere, og at have anvendt indirekte prisbindinger ved at have frataget eller nedsat rabatter eller bonus over for forhandlere, der ikke har prissat i overensstemmelse med Witt Hvidevarer A/S’ ønsker. Endvidere kom det frem, at Witt Hvidevarer A/S via distrubutionsaftaler forhindrede parallelimport af robotstøvsugere (passivt salg). Konkurrencerådet påbød derfor Witt Hvidevare, at bringe eksisterende aftaler om bindende videresalgspriser til ophør, at bringe eksisterende indirekte prisbindinger over for forhandlere, der ikke har prissat i overensstemmelse med Witt Hvidevarer A/S’ ønsker til ophør, at undlade fremover at indgå aftaler om bindende videresalgspriser af produkter, der er leveret af Witt Hvidevarer A/S, og at undlade fremover at fratage eller nedsætte forhandleres rabatter eller bonus eller på anden måde anvende indirekte prisbindinger over for forhandlere, fordi forhandlerne ikke prissætter i overensstemmelse med Witt Hvidevarer A/S’ ønsker. Desuden påbød Konkurrencerådet, at hindringerne mod passivt salg blev ophævet. Opfølgende straffesag 9/7-2014.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Hårde hvidevarer

Samhandeler

Ja

Metoder

SSNIP; Efterspørgselssubstitution; udbudssubsition

Produktmarkeder

a) husholdsningsstøvsugere, med en mulig sondring mellem b) robotstøvsugere og c) andre støvsugere