Mødedato: 29-08-2022

Work Simple (tidligere Nye Visioner v/Anette Obenhausen)

Resumé

Fire konkurrerende virksomheder har indgået aftaler om priser og kundedeling i regi af forretningskonceptet Nye Visioner. Work Simple (tidligere Nye Visioner v/Anette Obenhausen) har accepteret en bøde på 28.000 kroner. Overtrædelsen har fundet sted i perioden fra september 2016 til april 2021.