Mødedato: 06-07-2023

Zeppelin Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over CP ApS

Resumé

Transaktionen medfører, at Zeppelin erhverver 100 pct. af anparterne i CP. Zeppelin erhverver dermed enekontrol over CP. CP er aktiv med udlejning af entreprenørmateriel, herunder fx lifte, pavilloner, containere til kontor-, mandskabs- og lagerfaciliteter, gravemaskiner og andet jordmateriel, byggemateriel og andet udstyr. Herudover er CP aktiv med indretning, drift og ledelse af byggepladser. Zeppelin er autoriseret forhandler af Caterpillar entreprenørmateriel og, gennem SITECH Denmark, Trimble produkter. Caterpillar er producent af bl.a. entreprenør- og minemateriel samt diesel- og naturgasmotorer. Trimble er aktiv inden for maskinstyring, GPS og flådestyringssystemer og tilbyder hardware og software til byggeri planlægning. Zeppelin har herudover også aktiviteter inden for udlejning af entreprenørmateriel, som bl.a. omfatter anlægs- og byggemateriel, lifte og teleskoplæssere samt skure, letvogne og containere. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant